فرم نمایندگی

آدرس
استان
خیابان 1
خیابان 2
کوچه
پلاک
مشخصات فروشگاه
نام فروشگاه
متراژ
امکانات
آدرس فروشگاه
منابع تامین اقلام کاشی و سرامیک خود را ذکر نماید
نام شرکت
سایزها
متراژ سالانه
شروع همکاری
نقدی یا اعتباری
پایان همکاری
علت
 
شرایط ملکی(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 150 MB.
حداکثر اندازه فایل: 150 MB.