اخبار

برندگان اولین دوره کاشی ارس

برندگان اولین دوره کاشی ارس

برندگان هفته اول نظر سنجی کاشی ارس 

اسامی برندگان هفته اول نظر سنجی شرکت صنایع کاشی ارس به شرح زیر می باشد به برندگان نفر اول 5 میلیون تومان نفر دوم 3 میلیون تومان و نفر سوم 2میلیون تومان جایزه نقدی تعلق می گیرد

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

خانم النا خاکپور

آقای محمود غلامی پور

آقای مهدی پیردهقان

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید