اخبار

بازدیدمقامات از کاشی ارس

بازدیدمقامات از کاشی ارس

بازدید مقامات اتاق بازرگانی از کاشی ارس

حضور هیات عالی رتبه صادرات عراق در کارخانه کاشی ارس،به همراه مقامات اتاق بازرگانی و سایر مقامات استانی

کاشی ارس کارخانه برگزیده استانی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید