نظرسنجی شرکت صنایع کاشی ارس

کاربرگرامی شما می توانید هر هفته در نظر سنجی شرکت نمایید و برنده شوید در هر نظرسنجی فقط با یک شماره تلفن همراه می توانید شرکت نمایید برندگان آخر هر هفته در صفحه اینستاگرام شرکت کاشی ارس اعلام می گردد

اتمام زمان نظرسنجی 

نظر سنجی هفته دوم کاشی ارس

برندگان نظر سنجی کاشی ارس

برندگان اولین دوره

نفر اول خانم النا خاکپور
نفر دوم آقای محمد غلامی پور
نفر سوم اقای مهدی پیردهقان

برندگان دومین دوره

خانم سارا شیرزادی                              خانم خدیجه کریمی

خانم الهه کریمی بروجنی                      خانم مهتاب حیدری

آقای محمد مهدی چالاکی                      آقای حمید خراسانی