فرم استخدام

وضعیت تاهل(ضروری)
تحصیلات(ضروری)
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تاریخ فراغت از تحصیل
معدل
 
زبان خارجی
زبان خارجی
مکالمه
نوشتن
خواندن
 
سوابق کاری
شرکت /موسسه
مسئولیت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
علت ترک
آدرس تلفن
 
اموزش و مهارت
عنوان دوره
آموزشگاه /موسسه
سطح
مدت دوره
تاریخ برگزاری
 
فایل ها را به اینجا بکشید یا
حداکثر اندازه فایل: 2 MB, حداکثر تعداد فایل: 1.